PRIVACY VERKLARING

Renate Smit Photography gevestigd aan Kromme elleboogsteeg 11B, 2011 TS Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Renate Smit Photography is zich bewust van de rol die zij heeft volgens de ‘wet bescherming persoonsgegevens’. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Renate Smit Photography van u verzamelt en hoe met deze gegevens wordt om gegaan. Lees daarom deze verklaring goed door.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de klanten die een fotoshoot afnemen, een aanvraag doen, waar grafische opdrachten voor uitgevoerd worden of waarvoor overige diensten verleend worden.  In deze privacyverklaring verklaard Renate Smit Photography over hoe met uw persoonlijke gegevens om gegaan wordt. Gaat u niet akkoord met deze privacyverklaring? Neem dan contact op met Renate Smit Photography via e-mail: hello@renatesmit.nl.

Bedrijfsgegevens

Renate Smit Photography
Kromme elleboogsteeg 11B
2011TS Haarlem
KVK:  62804359

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Renate Smit Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Voor- en Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Renate Smit Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Zowel telefonisch als schriftelijk contact over de dienstverlening
Om goederen en/of diensten bij u af te kunnen leveren
Het versturen en/of verweken van offertes, facturen en nota’s
Om goederen en/of diensten bij u te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Renate Smit Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden, mits hier toestemming voor is gegeven, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Renate Smit Photography blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonlijke gegevens.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Renate Smit Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting van iedere ondernemer te voldoen. De Nederlandse wet vereist dat alle administratie 7 jaar bewaard dient te worden (fiscale bewaarplicht basisgegevens). art. 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). De door Renate Smit Photography gemaakte foto’s worden minimaal 1 jaar bewaard ten behoeve van verdere dienstverlening richting u als klant. Na deze termijn van 1 jaar na de datum van de reportage heeft u het recht om de gemaakte foto’s te laten verwijderen.  Ook hiervoor geldt; heeft u bezwaar tegen deze bewaartermijn, neem dan contact op met Renate Smit Photography via e-mail: hello@renatesmit.nl

Beveiliging van de door Renate Smit Photography vastgelegde persoonsgegevens

Renate Smit Photography neemt de beveiliging van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hello@renatesmit.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Renate Smit Photography. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@renatesmit.nl.